VOLEYBOLDA OYUNCU ÖZELLİKLERİ

VOLEYBOLDA OYUNCU ÖZELLİKLERİ

Voleybolda Kaptan ve Oyuncular; Görev ve Sorumlulukları, Teknik Özellikleri

TAKIM KAPTANI KİMDİR: Takım kaptanı teknik yönetim ile takım oyuncuları arasında köprü görevi gören bir elemandır.

Takım kaptanının görev ve sorumlulukları müsabaka dışı ve müsabaka esnasında olmak üzere ikiye ayrılır.

MÜSABAKA DIŞINDA:

Antrenör ve oyuncular arasında bağ kurmalı,

Takım aktivitelerinde lider olmalı,

Takımın en özverili bir üyesi olmalıdır.

Bir takımın başarısı için antrenör ve oyuncular arasında bağlantı çok önemlidir. Kaptan antrenör için gerekli bilgileri toplayandır. Sporcular konusunda en iyi bilgi kaptandan alınır. Örnek sporcu olmalı, gerek maç anında gerekse antrenmanlarda en yüksek performansı göstererek takım arkadaşlarını ateşleyen olmalıdır.

Görev ve sorumlulukları: Antrenmanlara en erken gelerek, tüm sporcuların psikolojik durumlarını kontrol etmelidir. Kötü durumda ve sakat olanları antrenöre bildirerek antrenörün önlem almasını sağlamalıdır. Maç içinde güven verici, destekleyici ve moral veren olmalıdır.

Bu tür yetenek ve kişiliklere sahip olması gereken sporcunun antrenör tarafından saptanıp, kaptanlık görevinin bu kişiye verilmesi, antrenörün takımı daha iyi tanıması ve daha iyi diyalog kurması açısından iyidir.

MÜSABAKA ESNASINDA:

1-Müsabaka cetvelini imzalar. Kurada takımını temsil eder.

2-Oyunda olduğu süre içinde görev yapar.

3-Oyunda olmadığı zaman kendisi yada koç oyun esnasında kaptanın kim olacağını tayin eder. Tayin edilen kişi “oyun kaptanı”dır. Oyun kaptanı’da müsabaka esnasında kaptanın tüm yetkilerine sahiptir.

4-Kaptan oyuna döndüğü anda “oyun kaptanı”nın görevi biter.

5-Hakemlerle ancak top oyun dışında olduğu anlarda konuşulabilir ve bu yetki yalnızca kaptandadır.

6-Kaptan hakemlerden, kuralların uygulanması ve yorumu hakkında açıklama isteyebilir. Aynı zamanda takım arkadaşlarının istek ve sorularını da hakemlere iletebilir.

7-Takım kaptanı baş hakemin kararlarına katılmayabilir. Müsabaka sonunda müsabaka cetveline itiraz kaydettirme hakkını saklı tuttuğunu belirtebilir.

8-Malzeme değişikliği talebinde bulunabilir.

9-Anlık pozisyon tetkiki isteyebilir.

10-Zemin, file, top gibi saha koşullarının tetkikini isteyebilir.

11-Koç’un cezalı yada oyun dışı olduğu anlarda mola ve oyuncu değişikliği talep edebilir.

12-Müsabaka sonunda hakemlere teşekkür eder, daha önce itirazı yapmış ise bunu müsabaka cetveline kayıt ettirerek müsabaka sonucunun tasdiki için müsabaka cetvelini imza eder.

Voleybol alanında oyuncuların görevleri aşağıdaki gibi gruplandırılır.

-Hücumcular

-Hücumcu – pasörler

-Pasörler

-Liberolar

-Özel görevlendirilenler

HÜCUMCULAR

A-1 Pasöre yakın-alçak topları kullananlar,
A-2 Pasörden uzak-yüksek topları kullananlar.

A-1 Pasöre Yakın Topları Kullananlar

Bu tür oyunculara orta oyuncular veya Tempo 1 oyuncusu da denilir. Bu oyuncular hem blokta hem de hücumda oldukça önemlidirler ve çağdaş voleybolun vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu oyuncular blok yapmak için her iki köşeye devamlı deplasman yaptıkları gibi hücumda da kendilerine pas atılsın atılmasın sıçramak zorundadırlar.

Fiziksel Özellikleri :

Uzun boylu ve uzun kollu oyunculardan seçilir.

Yüksek sıçrama ve devamlı sıçrama özellikleri gelişmiş olmalıdır.

Çevik ve esnek bir vücutları olmalıdır.

Hücuma çıkma ve bloklara yetişme çabukluğu gelişmiş olmalıdır.

Teknik Özellikleri:

Savunma tekniğini, ön bölgenin her tarafında uygulayacak şekilde geliştirmelidir.

Rakip hücumlarında, file üstü savunma kuruluşlarında görevli oyunculardır.

Aldatma hareketi yaparak, rakip savunmacıların sıçratılması özelliği gelişmiş olmalıdır.

Hücum organizatörü olmalı, hücumda yapılacak organizasyonlarda çabuk karar vermelidir.

Rakip hücumun yerini iyi hissedip, savunmayı orada kurmalıdır.

Hücum tekniği, süratli hücumlarda kullanılan yatık ve kısa pasları en iyi şekilde değerlendiren bir özellikte olmalıdır.

Orta oyuncular, savunma ve hücum oyuncusu olarak büyük sorumluluklar aldıklarından bu oyuncuların görevleri çok büyüktür. Orta hücumları kesmekten başka, yan savunmaya yardıma gitmek en büyük özellikleridir. Savunmayı aldanmadan yapmak, bu sporcunun çabukluğuna, zeka düzeyine bağlıdır. Rakip pasör ile orta oyuncunun ne tür organizasyonlarda, ne tür pasları kullandıkları ve hücum yerini belirlemesi orta oyuncunun etki gücünü arttıracaktır.

A-2 Pasöre Uzak Topları Kullanan Smaçörler

Genellikle bu oyunculara köşe hücumcusu ya da Tempo 2 oyuncusu da denir ve antene, köşelere yakın bölgedeki topları kullanırlar.

Fiziksel Özellikleri :

Uzun boylulardan seçilmeleri gerekir,

Geliş hızını, sıçrama hızına katarak , yüksek sıçrama özelliği olmalıdır.

Hücum yüzdeleri fazla olduğundan, yeterli derecede güçlü hücumları devam ettirebilme dayanıklılıkları olmalıdır.

Teknik Özellikleri:

Kule, yüksek, jet, bombe, kurşun atılan pasları kullanabilme özelliği geliştirilmelidir.

Fileye çapraz giriş yapıp paralel, fileye dik girip paralele hücum yapma özellikleri geliştirilmelidir.

Garanti top kullanma yeteneği ile birlikte plase hücum, savunmaya çarptırıp-aut yaptırma özelliği geliştirilmelidir.

File üstü savunmadan düştükten sonra geri açılıp, yeni bir hücum gerçekleştirebilmelidir.

En çok hücum yapan oyuncular olduklarından, takımların başarılarında en büyük pay bu oyuncularındır.

HÜCUMCU – PASÖRLER (Teknik Oyuncular)

Lider pasör ayarında pas atma ve oyunu yönlendirebilecek şekilde yetiştirilmelidir.

Rakibin yüksek hücumcusuna karşı oynadığı için çok iyi bir savunma tekniği olmalıdır.

Pasörle uyumlu ve pasörü takip etme yeteneği geliştirilmelidir.

Pasörün ön alana deplasmanında, 2 no’lu bölgeden hücum yapma tekniği geliştirilmelidir.

Orta oyuncu ile birlikte değişik hücum varyasyonlarında yer alacak yetenekte olmalıdır.

PASÖRLER

Diğer oyunculara göre daha farklı ve takımın en yüklü elemanıdır. Topla en çok oynayan bir elemandır. İkinci toplar büyük bir yüzde ile pasör tarafından değerlendirilir.

Fiziksel Özellikleri:

Hücumcular kadar olmasa da, uzun boylulardan seçilmeleri gerekmektedir.

Sıçramaları çok iyi olmalıdır.

Sürat, çeviklik, dayanıklılık, denge, esneklik gibi özellikleri çok gelişmiş olmalıdır.

Teknik Özellikleri:

Her türlü pas atabilme özelliğinde yetiştirilmelidir.

İyi bir blok tekniği olmalıdır.

Her hücumcunun kullandığı ve tercih ettiği pas türünü bilerek, ideal pas standardını gerçekleştirmelidir.

Pas vereceği hücumcuyu ayırt ederek karar vermeli ve zor pozisyonlarda riske girerek sorumluluk alabilmelidir.

Ön bölgede oynarken, ikinci pas hücumlar da düşünmelidir.

Sıçrayarak pas atarak, aldatıcı hareketlerle file üstü savunmacıları yanıltmalıdır.

File üstü savunması olmayan veya file üstü savunma kuruluşlarını iyi organize edememiş taraftan hücum yönlendirmelidir.

Hazır ve etkili hücumcuları kullanmalıdır.

Dublaj özelliği ve savunma anlayışı gelişmiş bir sporcu olmalıdır.

Taktik adam olmalı, hangi anda hangi organizasyon yapılmalı tercih edebilmelidir.

Pasör Pas Atarken Nelere Dikkat Etmelidir :

Hücumda savunma yapılamayan bölgeye top atmalı,

Kısa savunmacı üzerinden hücum kullanmalı,

Hücumları geçebilen hücumcuları tercih etmeli,

Motive olmuş hücumcuları kullanmalı,

İkili savunma kuruluşları hatalı olan taraf tercih etmeli.

Pasörün psikolojik özellikleri :

Takımı her yönden sürükleyici olmalı,

Takımdaki diğer oyunculardan etkilenmemeli, uygun olan sporcuyu kullanmalıdır,

Takımın başarısı onun elinde olduğu için morali devamlı ve en yüksek düzeyde olmalıdır.

Mücadeleci ve mücadeleden yılmayan bir oyuncu olmalıdır.

Arkadaşlarının kullandığı toplardan övünç duymalı, hata anında yapıcı eleştiriler yapmalıdır.

Örnek sporcu olmalıdır.

Verilen taktiğin en iyi şekilde uygulanması ve yürütülmesi onun tekniği, çabuk düşünmesi ve kararlı tutumuna bağlıdır.

Pasörün olası hataları :

Arka bölgeden ön alana deplasmanları zamanında yapmamak, dolayısıyla paslarını iyi atamamak,

Fileye çok yakın oynamak,

Sıçrayarak atabileceği topları, olduğu yerden atmak,

Pasları bloklara yakın atıp, hücumcuları güç durumda bırakmak,

Hücumcuların istediği pas standardını devamlı değiştirip, zamanlama hatası yapmalarına neden olmak.

Hücum pasını atacak, zorlu blokların ve defansların aşılmasını sağlayacak pasları verecek sporcunun üstün bir oyun zekası taşıması, oyunu ve pozisyonları iyi okuyup değerlendirmesi büyük yetenek isteyen can alıcı olaylardan birisidir. Bunu gerçekleştirecek en önemli eleman pasördür.

LİBEROLAR

Geri alanda savunma amacıyla oynayanlar:

Genellikle savunması zayıf oyuncuların yerine oyuna alınırlar.

Servise manşetleri çok iyi olmalıdır.

Çabuk oyuncular olmaları gerekir. Alan savunmaları, dublajları, hücuma savunmaları çok iyi olmalıdır.

Karşı hücumcuların smaç analizini çok iyi yaparak, ne zaman, nerelere ve ne tür smaç yaptıklarını ve buna göre hangi alanın ne şekilde savunulmasının ve savunma kuruluşunun nasıl olması konusunda takımın en iyi gözlemcisi olmalıdır.

En zor savunma bu oyuncuların sorumluluğundadır.

ÖZEL FİLE ÜSTÜ SAVUNUCULAR

Rakibin yüksek hücumunu önlemek için oyuna alınırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu sitedeki tariflerin izinsiz kopyalanması yasaktır.
Web Design: V.Y TASARIM